AKU-BAT CZ logo

AKU-BAT CZ

AKU-BAT CZ, z.s., IČ: 06286429
7 let na trhuAsociace AKU-BAT CZ, z.s. sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie, agregace flexibility a využívání vodíku. Podporujeme spolupráci našich členů v celém spektru služeb, od využití akumulace v průmyslu, energetice či jako prvku flexibility, přes e-mobilitu až po rozvoj vodíkových technologií a další. Rozmanitost členské základny spolku předurčuje náš komplexní pohled na akumulaci jako celek. Aktivně se podílíme na tvorbě nových zákonů a nastavování podmínek nových dotačních titulů. Máme nejaktuálnější informace o probíhajících i chystaných legislativních změnách nejen v ČR, ale i v EU, které sdílíme s naší členskou základnou.
Křižíkova 680/10b, 186 00 Praha 8-Karlín
+420 724 723 620