GEMA ART GROUP logo

GEMA ART GROUP

GEMA ART GROUP a.s., IČ: 26437741
23 let na trhuDodavatel uměleckých, umělecko-řemeslných, stavebně restaurátorských a kompletních stavebních prací. Naší filozofií je přistupovat ke každé památce individuálně, plně respektovat a zachovávat její stavebně-historický styl a uměleckou hodnotu.
Haštalská 760/27, 110 00 Praha
+420 221 778 011

Příspěvky

Lovci referencí (Ref hunters)
ReferenceKřižíkova 49
Generální dodavatel GEMA ART GROUP se podílela v roce 2020 na restaurování hlavního oltáře Panny Marie a restaurování oltáře sv. Františka Xaverského. Architektem a projektantem byl tým Richard Cibik - Facis architekti Revitalizace areálu stála přes 105 mil. Kč. Stavba nominovala na titul v soutěži Stavba roku 2021. Projekt získal cenua Ministerstva kultury České republiky v soutěži Stavba roku 2021 (zdroj: Stavbaroku.cz, foto: Stavbaroku.cz). Více vizte https://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=2096&coid=108 Videoprohlídka https://www.youtube.com/watch?v=3_y6w-RKnI4 #pamatka #cirkevnistavba #rekonstrukce #2020
YouTube video player

1.1k