logo placeholder

PBZ ENERGIE

IČ: 04521714
9 let na trhuElektroinstalační práce od přípojky a elektroměru, vč. přihlášek, telefonů, po TV anténu a hromosvod. Montáže požárně-bezpečnostních zařízení, požární a zabezpečovací signalizace, detekce CO, LPG a CNG v garážích a kotelnách, nouzové osvětlení, požární větrání, včetně revizí, kontrol a oprav závad.
Sokolovská 266/145, 180 00 Praha
+420 774 216 469