Ing. Oldřich Dienstbier

Smetanova 47, 337 01 Rokycany16 let na trhu

Kvalifikace a oprávnění

Energetický specialista PENB Autorizovaný projektant ČKAIT - stavební Technický dozor investora Stavbyvedoucí

Kontaktní údaje

Ing. Oldřich Dienstbier
Smetanova 47, 337 01 Rokycany
+420777591981

Web a sociální sítě

Kolegové(0)

Projektant nemá doposud žádné propojení s kolegy

Nabízené služby(37)

  Navrhování staveb

  Rozpočet stavební
  Architektonický návrh
  Návrh kanalizace splaškové
  Návrh kanalizace dešťové
  Navrhování staveb
  Návrh chlazení
  Návrh vnitřního vodovodu
  Návrh sdruženého osvětlení
  Návrh interiéru
  Návrh větrání
  Návrh zdravotechniky
  Generální (hlavní) projektant
  Statické návrhy a výpočty
  Návrh vytápění
  Návrh vnějšího vodovodu
  BIM projektová dokumentace
  Návrh komunikace a zpěvněných ploch
  Návrh umělého osvětlení
  Návrh dopravavního řešení
  Návrh spalinové cesty - komíny

  Vyřízení dotace

  NZÚ výměna zdroje tepla
  NZÚ zateplení, výměna oken
  NZÚ novostavby
  NZÚ větrání s rekuperací
  NZÚ úspora teplé vody

  Stavební fyzika

  Denní osvětlení, proslunění a oslunění
  Poradenství tepelná technika

  Kontrola kvality

  Autorský dozor
  Technický dozor investora
  Inspekce nemovitosti před koupí bytu, domu aj
  Finanční dozor investora
  Stavbyvedoucí
  Stavebně technický průzkum

  Ostatní služby

  Výběrových řízení

  Energetika

  Poradenství v oblasti úspor energie
  PENB
  Tepelné ztráty domu pro návrh zdroje tepla

Specialisté z okolí()