Ing. Milan Gabzdyl

Farní 20, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek19 let na trhu

Kvalifikace a oprávnění

Energetický specialista PENB Energetické audity / posudky Autorizovaný projektant ČKAIT - stavební Technický dozor investora Blower door tester

Kontaktní údaje

Ing. Milan Gabzdyl
Farní 20, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
777554319

Web a sociální sítě

Kolegové(0)

Projektant nemá doposud žádné propojení s kolegy

Nabízené služby(19)

  Dotace

  NZÚ výměna zdroje tepla (C1)
  NZÚ Elektromobilita (D4)
  NZÚ teplo z odpadní vody (C5)
  NZÚ zateplení, výměna oken (A)
  NZÚ příprava teplé vody (C2)
  NZÚ větrání s rekuperací (C4)
  NZÚ fotovoltaika (C3)
  NZÚ novostavby (B)

  Kontrola kvality

  Termovizní měření úniku tepla

  Energetika

  PENB
  Studie energetických úspor a ekonomické optimalizace
  Optimaliazce stavebního záměru na budovy s téměř nulovou spotřebou či nulovou budovu
  Tepelné ztráty domu pro návrh zdroje tepla

  Stavební fyzika

  Výpočet systémových detailů

  Navrhování staveb

  Navrhování staveb
  Zaměření nemovitosti pro potřeby projektové dokumentace
  Zaměření nemovitosti pro potřeby výpočtu tepelných ztrát
  Návrh větrání
  Návrh fotovoltaické elektrárny

Specialisté z okolí()