Ing. Lukáš Hlaváč

Lesní 1499/52, 35002 Cheb10 let na trhu

Kvalifikace a oprávnění

Konzultant EKIS (m-EKIS) Energetický specialista PENB Energetické audity / posudky Autorizovaný projektant ČKAIT - stavební Technický dozor investora Stavbyvedoucí

Kontaktní údaje

Ing. Lukáš Hlaváč
Lesní 1499/52, 35002 Cheb
+420 602 613 178

Kolegové(0)

Projektant nemá doposud žádné propojení s kolegy

Nabízené služby(77)

Ostatní služby

 • Výběrových řízení
 • Oceňování nemovitostí

Vyřízení dotace

 • NZÚ Light
 • OPTAK
 • Dotační management
 • NZÚ úspora teplé vody
 • NZÚ zateplení, výměna oken
 • Kotlíkové dotace
 • Energetický posudek pro podnikatele
 • Modernizační fond
 • Energetický posudek pro veřejný sektor
 • Národní plán obnovy
 • NZÚ novostavby
 • NZÚ výměna zdroje tepla
 • NZÚ fotovoltaika
 • NZÚ větrání s rekuperací
 • NZÚ teplo z odpadní vody
 • NZÚ Elektromobilita
 • NZÚ Deštovka

Kontrola kvality

 • Stavebně technický průzkum
 • Finanční dozor investora
 • Stavbyvedoucí
 • Měření vlhkosti
 • Termovizní měření úniku tepla
 • Inspekce nemovitosti před koupí bytu, domu aj
 • Měření koncentrace CO2 v budovách
 • Odborné a znalecké posudky
 • Autorský dozor
 • Správce stavby
 • Technický dozor investora

Navrhování staveb

 • Návrh chlazení technologické
 • Návrh vnitřního vodovodu
 • Návrh sdruženého osvětlení
 • Návrh elektroinstalce nízkého napětí
 • Návrh kanalizace splaškové
 • Návrh interiéru
 • Inteligentní elektroinstalace
 • Návrh vnějšího vodovodu
 • Návrh veřejného osvětlení
 • Architektonický návrh
 • Návrh komunikace a zpěvněných ploch
 • Návrh kanalizace dešťové
 • Návrh zdravotechniky
 • Návrh vytápění
 • Návrh fotovoltaické elektrárny
 • Zaměření nemovitosti pro potřeby projektové dokumentace
 • BIM projektová dokumentace
 • Návrh větrání
 • Zaměření nemovitosti pro potřeby výpočtu tepelných ztrát
 • Návrh plynovodu
 • Návrh ČOV
 • Generální (hlavní) projektant
 • Návrh měření a regulace
 • Navrhování staveb
 • Návrh dopravavního řešení
 • Odborný konzultant
 • Rozpočet stavební
 • Návrh spalinové cesty - komíny
 • Statické návrhy a výpočty
 • Požární bezpečnost staveb
 • Rozpočet TZB
 • Návrh zahradních úprav
 • Návrh umělého osvětlení
 • Návrh chlazení

Energetika

 • Optimaliazce stavebního záměru na budovy s téměř nulovou spotřebou či nulovou budovu
 • Studie energetických úspor a ekonomické optimalizace
 • Energetický management
 • Energetický posudek
 • PENB
 • Tepelné ztráty domu pro návrh zdroje tepla
 • Poradenství v oblasti úspor energie

Stavební fyzika

 • Výpočet systémových detailů
 • Poradenství tepelná technika
 • Dynamické simulace chování budov
 • Letní stabilita přehřívání interieru
 • Tepelné zisky pro návrh chlazení
 • Denní osvětlení, proslunění a oslunění

Specialisté z okolí

V okolí nebyli nalezeni žádní další specialisté