Ing. Lukáš Hlaváč

Lesní 1499/52, 35002 Cheb9 let na trhu

Kvalifikace a oprávnění

Autorizovaný projektant ČKAIT - stavební Technický dozor investora Stavbyvedoucí

Kontaktní údaje

Ing. Lukáš Hlaváč
Lesní 1499/52, 35002 Cheb
+420602613178

Kolegové(0)

Projektant nemá doposud žádné propojení s kolegy

Nabízené služby(66)

  Navrhování staveb

  Rozpočet stavební
  Rozpočet TZB
  Architektonický návrh
  Návrh měření a regulace
  Návrh ČOV
  Návrh plynovodu
  Návrh veřejného osvětlení
  Návrh kanalizace splaškové
  Návrh kanalizace dešťové
  Inteligentní elektroinstalace
  Návrh fotovoltaické elektrárny
  Návrh chlazení technologické
  Zaměření nemovitosti pro potřeby projektové dokumentace
  Navrhování staveb
  Návrh chlazení
  Návrh zahradních úprav
  Požární bezpečnost staveb
  Odborný konzultant
  Návrh vnitřního vodovodu
  Návrh sdruženého osvětlení
  Návrh interiéru
  Návrh větrání
  Návrh zdravotechniky
  Generální (hlavní) projektant
  Statické návrhy a výpočty
  Návrh vytápění
  Návrh vnějšího vodovodu
  BIM projektová dokumentace
  Zaměření nemovitosti pro potřeby výpočtu tepelných ztrát
  Návrh komunikace a zpěvněných ploch
  Návrh umělého osvětlení
  Návrh elektroinstalce nízkého napětí
  Návrh dopravavního řešení
  Návrh spalinové cesty - komíny

  Dotace

  NZÚ výměna zdroje tepla (C1)
  NZÚ Elektromobilita (D4)
  Kotlíkové dotace
  NZÚ Light
  NZÚ Deštovka (D5)
  NZÚ fotovoltaika (C3)
  NZÚ zateplení, výměna oken (A)
  NZÚ novostavby (B)
  NZÚ větrání s rekuperací (C4)
  NZÚ příprava teplé vody (C2)
  NZÚ teplo z odpadní vody (C5)

  Stavební fyzika

  Denní osvětlení, proslunění a oslunění
  Tepelné zisky pro návrh chlazení
  Poradenství tepelná technika

  Kontrola kvality

  Měření vlhkosti
  Autorský dozor
  Technický dozor investora
  Inspekce nemovitosti před koupí bytu, domu aj
  Odborné a znalecké posudky
  Finanční dozor investora
  Správce stavby
  Stavbyvedoucí
  Stavebně technický průzkum

  Ostatní služby

  Výběrových řízení
  Oceňování nemovitostí

  Energetika

  Energetický posudek
  Poradenství v oblasti úspor energie
  Studie energetických úspor a ekonomické optimalizace
  Optimaliazce stavebního záměru na budovy s téměř nulovou spotřebou či nulovou budovu
  PENB
  Energetický management
  Tepelné ztráty domu pro návrh zdroje tepla

Specialisté z okolí()