Ing. Jakub Myškovský

Československé armády 785/22, 160 00, Praha 6 – Bubeneč

Kvalifikace a oprávnění

Výpočet tepelných ztrát domu pro návrh zdroje tepla Výpočet tepelných zisků pro návrh chlazení Výpočet letní stability přehřívání instarieru Studie energetických úspor a ekonomické optimalizace Výpočet Průkazu energetické náročnosti budovy Návrh a výpočet fotovoltaiky v sw PVsol Projekt větrání s rekuperací tepla Projekt zdravotechniky (vodakanalizace např. pro dotaci Dešťovka) Projekt plynovodu (plynovodní přípojky i vnitřní rozvody) Vyhotovit energetický audit podniku Měření koncentrace CO2 v budovách