Dalibor Andrejs

Kostomlatská 2188, 28802 Nymburk16 let na trhu

Kvalifikace a oprávnění

Konzultant EKIS Energetický specialista PENB Autorizovaný projektant ČKAIT - stavební Autorizovaný architekt Technický dozor investora Stavbyvedoucí

Kontaktní údaje

Kostomlatská 2188, 28802 Nymburk
+420605289813

Web a sociální sítě

Nabízené služby(66)

  Vyřízení dotace

  NZÚ Light
  NZÚ výměna zdroje tepla
  NZÚ zateplení, výměna oken
  NZÚ novostavby
  NZÚ Deštovka
  NZÚ Elektromobilita
  NZÚ úspora teplé vody
  Kotlíkové dotace
  NZÚ fotovoltaika
  NZÚ větrání s rekuperací
  NZÚ teplo z odpadní vody
  Energetický posudek pro podnikatele
  Energetický posudek pro veřejný sektor

  Kontrola kvality

  Finanční dozor investora
  Stavbyvedoucí
  Autorský dozor
  Bezpečnost práce BOZP
  Technický dozor investora
  Odborné a znalecké posudky

  Energetika

  Optimaliazce stavebního záměru na budovy s téměř nulovou spotřebou či nulovou budovu
  Studie energetických úspor a ekonomické optimalizace
  Energetický posudek
  Energetický audit podniku
  PENB
  Studie NEO (EKIS)
  Tepelné ztráty domu pro návrh zdroje tepla
  Poradenství v oblasti úspor energie

  Stavební fyzika

  Výpočet systémových detailů
  Poradenství tepelná technika
  Letní stabilita přehřívání interieru
  Tepelné zisky pro návrh chlazení
  Denní osvětlení, proslunění a oslunění

  Navrhování staveb

  Návrh kanalizace splaškové
  Návrh interiéru
  Inteligentní elektroinstalace
  BIM projektová dokumentace
  Návrh větrání
  Zaměření nemovitosti pro potřeby výpočtu tepelných ztrát
  Architektonický návrh
  Návrh komunikace a zpěvněných ploch
  Návrh kanalizace dešťové
  Návrh zdravotechniky
  Návrh elektroinstalce nízkého napětí
  Návrh plynovodu
  Návrh vytápění
  Návrh fotovoltaické elektrárny
  Zaměření nemovitosti pro potřeby projektové dokumentace
  Generální (hlavní) projektant
  Návrh měření a regulace
  Navrhování staveb
  Návrh dopravavního řešení
  Návrh gastro
  Odborný konzultant
  Rozpočet stavební
  Návrh geotermálních vrtů
  Návrh spalinové cesty - komíny
  Statické návrhy a výpočty
  Požární bezpečnost staveb
  Rozpočet TZB
  Návrh zahradních úprav
  Návrh umělého osvětlení
  Návrh chlazení
  Návrh ČOV
  Návrh vnitřního vodovodu
  Návrh vnějšího vodovodu
  Návrh veřejného osvětlení

Specialisté z okolí()