Mitsubishi Electric logo

Mitsubishi Electric

Edu
IČ: 27465471
20 let na trhuSpolečnost CS-MTRADE CZ, s.r.o. je autorizovaným distributorem společnosti Mitsubishi Electric B. V. Europe, Germany Living Environment Systems pro ČR. Japonská značka Mitsubishi Electric patří již více než 100 let mezi nejvýznamnější výrobce systémů pro vytápění, klimatizaci a větrání na světě a těší se výborné pověsti. Společnost CS-MTRADE CZ, s.r.o. dodává mj. tepelná čerpadla Mitsubishi Electric Zubadan, Ecodan a Geodan. Poskytuje technická školení pro projekční a montážní firmy na produkty Mitsubishi Electric.
92 %
95 ověřená hodnocení z 105
Mikulovice 304, 530 02 Mikulovice
+420 770 144 413
Poptat

Příspěvky

Enado
Enado
Profi
ReferenceTepelná čerpadlaFotovoltaikaCheb
Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla na průmyslovém objektu. ☀️ ⚡️ Výkon FV elektrárny - technologie Dražice 50 kWp ⬛️ 100 ks panelů 🌡️ Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric 📈 Výkon čerpadla 14 kW 🔌 Energie se využívá pro přímou spotřebu Fotovoltaika a tepelné čerpadlo jsou v perfektní symbióze díky chytrému řízení softwarem Infigy. 📲 Reguluje tok vyrobené energie tak, aby byla co nejefektivněji využitá. ✅
Chcete poptat firmu?
https://www.enado.cz/#new_columns-220-11
Mitsubishi Electric
Edukativní příspěvekTepelná čerpadla
Časté chyby při instalaci tepelného čerpadla, aneb čeho se vyvarovat, aby tepelné čerpadlo bylo efektivním zdrojem pro vytápění. Instalace tepelného čerpadla je významnou investicí zaměřenou na zvýšení komfortu a energetické účinnosti vytápění. Nesprávná instalace však může vést k nedostatečnému výkonu, vyšším účtům za energii, a dokonce i k selhání systému. V tomto článku se podíváme na některé z nejčastějších chyb, které se při instalaci tepelného čerpadla dělají. Bez odborné instalace Pokus o instalaci tepelného čerpadla svépomocí bez odborné firmy může vést k nákladným chybám a bezpečnostním rizikům. Certifikovaní technici HVAC mají znalosti, dovednosti a nástroje, které zajistí správnou instalaci, dimenzování a nastavení systému. Nečtení návodu k instalaci Ignorování instalační příručky výrobce je častou chybou, která může vést k vážným chybám při instalaci. V příručce jsou uvedeny základní pojmy, pokyny a specifikace pro váš model tepelného čerpadla. Jeho ignorování může mít za následek nesprávné nastavení, nesprávné zapojení a vynechání některých důležitých instalačních kroků, což v konečném důsledku může ohrozit výkon a účinnost systému. Před zahájením instalace věnujte čas důkladnému studiu a pochopení příručky. Nesprávné dimenzování Pravděpodobně nejčastějším a nejkritičtějším aspektem instalace tepelného čerpadla je stanovení správné výkonové velikosti tepelného čerpadla pro potřeby vytápění (a chlazení) vašeho domu. Předimenzovaná nebo poddimenzovaná tepelná čerpadla mohou vést k neefektivnímu provozu a zvýšenému opotřebení kompresoru. Je nezbytné provést důkladný výpočet tepelné ztráty objektu podle tepelné izolace stavební konstrukce a klimatických podmínek a porovnat ji s výkonovými křivkami tepelného čerpadla od výrobce v závislosti na návrhových teplotách. Nikoli tedy jen podle výkonu tepelného čerpadla, který je uveden na energetickém štítku. V projektech modernizací, kdy jsou použity stávající radiátory, je nezbytné posoudit kompatibilitu stávajících radiátorů s nižší teplotou vody z tepelného čerpadla, aby byl zajištěn optimální topný výkon, komfort a zejména úsporný provoz. Instalace na nesprávném místě U tepelných čerpadel vzduch-voda je zásadní místo instalace. Mezi časté chyby patří instalace jednotky v místech se špatným prouděním vzduchu. Například těsně u stěn nebo v uzavřeném prostoru, nebo její umístění příliš blízko překážek, jako jsou keře nebo budovy. Správný volný prostor kolem jednotky je nezbytný pro zajištění dostatečného proudění vzduchu pro efektivní provoz a snadný přístup pro údržbu. Z akustických důvodů také není ideálním řešením instalace tepelných čerpadel v blízkosti sousedních objektů. Nedostatečná izolace Nedostatečná izolace potrubí od venkovní jednotky může vést ke ztrátám energie a snížení účinnosti systému. Kaučukovou izolaci je nutné chránit proti UV záření, protože jinak v exteriéru rychle degraduje. Příliš vysoká teplota topné teploty Nastavení příliš vysoké teploty vody z tepelného čerpadla povede k neefektivnímu provozu a snížení výkonu. I když se může zdát logické zvýšit přívodní teplotu vody pro rychlejší náběh vytápění, zejména v chladnějším podnebí, povede to k nižší účinnosti a vyšší spotřebě elektrické energie. Je nezbytné správně nastavit ekvitermní regulaci teploty vody v rozmezí doporučeném výrobcem a podle projektu vytápění. Regulace na konstantní výstupní teplotu vody je nevhodná. Správný odvod kondenzátu Aby se zabránilo hromadění vody a ledu pod venkovní jednotkou tepelného čerpadla, je nutné nainstalovat správně odvod kondenzátu. Zvýšená vlhkost může také poškodit stavební konstrukci. Mezi běžné chyby patří nedostatečný sklon potrubí pro odvod kondenzátu, absence vsakovací jímky apod. Změna myšlení uživatele Tepelné čerpadlo má zcela jiné vlastnosti, než např. zdroje tepla na tuhá paliva nebo na plyn. Uživatel tepelného čerpadla musí změnit svůj pohled na způsob používání, protože je lepší nechat systém běžet celý den, než ho na noc vypnout. U systému s tepelným čerpadlem je nezbytné efektivně využívat ekvitermní nebo auto adaptivní regulaci, která upravuje teplotu topné vody podle venkovní teploty a je optimální pro nízkou spotřebu elektrické energie. Závěrem, když jsme probrali různé časté chyby při instalaci tepelného čerpadla, je řejmé, že pozornost věnovaná detailům a dodržování osvědčených postupů jsou nejdůležitější.
Chcete poptat firmu?
https://www.csmtrade.eu/cz/chci-nabidku
Mitsubishi Electric
ReferenceTepelná čerpadlaPočátky
Luxusní Resort Svatá Kateřina, který se nachází v krásné přírodě Vysočiny a nabízí pobyty se zaměřením se na wellness, jógu a ájurvédu vsadil na ohřev vody a vytápění tepelnými čerpadly. Ohřev vody a vytápění resortu zajišťovaly v minulosti elektro kotle s vysokými provozními náklady. Cílem tohoto projektu bylo snížit náklady na ohřev vody a vytápění tepelnými čerpadly vzduch-voda. Velkou výzvou bylo umístit technologii ohřevu vody do poměrně malých technických místností, což se díky předávacím akumulačním stanicím PAST podařilo na výbornou. Stávající elektro kotle slouží nyní jen jako záloha. S ohledem na maximální snížení hlučnosti jsou venkovní jednotky tepelných čerpadel umístěny daleko od budov a instalovány za estetickými dřevěnými protihlukovými stěnami. Použitím tepelných čerpadel vzduch-voda a přechodem na spotový tarif výrazně klesly náklady na ohřev vody a vytápění při zachování veškerého komfortu pro hosty resortu.
Chcete poptat firmu?
https://www.csmtrade.eu/cz/chci-nabidku
Mitsubishi Electric
Edukativní příspěvekTepelná čerpadla
Chcete mít dobré vztahy se sousedy? Pak se vyvarujte instalaci venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch-voda na nevhodném místě, protože jednotky TČ pak mohou být zdrojem nepříjemného hluku. Jak ale správně chápat základní akustické veličiny? Hladina akustického tlaku (Lp) a hladina akustického výkonu (Lw) se měří ve stejných jednotkách decibelech (dB), ale často se zaměňují, nesprávně interpretují a porovnávají. Akustický tlak lze chápat jako měřitelnou hladinu zvuku způsobenou zdrojem zvuku v určité vzdálenosti. Čím blíže jste ke zdroji zvuku zdroji, tím větší je naměřená hladina akustického tlaku a naopak. Hladina akustického tlaku závisí na vzdálenosti, směru a místních podmínkách. Celková generovaná zvuková energie zdroje zvuku se označuje jako hladina akustického výkonu. Šíří se ve vlnách všemi směry. Hladina akustického výkonu je nezávislá na směru nebo vzdálenosti mezi zdrojem zvuku (emisí) a přijímačem zvuku (imisí). Hladina akustického tlaku Lp se vypočítá z hladiny akustického výkonu zařízení Lw vzorcem: Lp = Lw + 10 log (Q / (4 × π × r^2)). Lp závisí na vzdálenosti r od tepelného čerpadla a směrovém faktoru Q. Směrový faktor Q, zohledňující odraz zvuku od překážek má velký vliv na výslednou hladinu akustického tlaku v posuzovaném místě. Různé podmínky instalace TČ a jejich vliv na výslednou hladina akustického tlaku jsou zobrazeny níže. Vezmu-li jako příklad TČ s hladinou ak. výkonu Lw=60 dB(A), tak hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 5 m bude Lp=38 dB (TČ umístěné na ploše, Q=2), Lp=41 dB (TČ umístěné u stěny, Q=4) a Lp=44 dB (TČ umístěné v rohu, Q=8). Vlivem umístění TČ může v posuzovaném místě vzrůst ak. tlak až o 6 dB. Již při plánování instalace je tedy nutné důkladně zvážit umístění venkovní jednotky TČ a spočítat hladinu ak. tlaku v posuzovaném místě.
Chcete poptat firmu?
https://www.csmtrade.eu/cz/chci-nabidku
Mitsubishi Electric
Edukativní příspěvekTepelná čerpadla
Vybíráte-li tepelné čerpadlo vzduch-voda pro svůj rodinný dům, tak vybírejte pečlivě. Mezi výrobky různých značek mohou být velké rozdíly. Nekupujte zajíce v pytli a nechte si od dodavatele TČ předložit mj. výkonové charakteristiky (což jsou průběhy výkonu TČ v závislosti na venkovní teplotě pro různé teploty výstupní topné vody). Srovnejme si jako příklad dva různé modely TČ vzduch-voda s chladivem R32 o jmenovitém výkonu cca 8 kW (při A2/W35), systém split. Do grafu je jako příklad zakreslen červenou plnou čárou průběh tepelné ztráty objektu (výpočtová ztráta 9 kW při -15 °C). U TČ označeného „A“ je topný výkon při teplotách venkovního vzduchu pod 0 °C v podstatě konstantní (křivky pro teplotu vody 35 °C, 45 °C a 50 °C se mezi -10 °C až 20 °C překrývají). Při teplotě pod -10 °C topný výkon nepatrně klesá. Bod bivalence vychází na cca -11 °C (průsečík výkonové charakteristiky TČ a čáry průběhu tepelné ztráty objektu). Do bodu bivalence pokrývá TČ tepelné ztráty objektu jen kompresorem. Nad bodem bivalence se sepne navíc pomocný elektrický ohřev, který musí dodat výkon až cca 1 kW (pro pokrytí celé tepelné ztráty objektu při -15 °C). U TČ označeného „B“ topný výkon při teplotách venkovního vzduchu pod 0 °C prudce klesá. Bod bivalence vychází na cca -5 °C. Při -15 °C a teplotě vody 50 °C je topný výkon TČ jen cca 4,1 kW (tj. poklesne o cca 48 %). Pomocný elektrický ohřev musí dodat výkon až cca 5 kW (pro pokrytí celé tepelné ztráty objektu při -15 °C). Porovnáváte-li nabídku různých TČ, podívejte se nejen na cenu, ale i výkonové charakteristiky. Provoz některých TČ vzduch-voda se může nepěkně prodražit, zejména pokud bude TČ provozováno s vyšší teplotou vody (typicky v topném systému s radiátory, které vyžadují max. teplotu vody 50 až 55 °C). Také v lokalitách, kde lze očekávat zimy s větším počtem mrazivých dní, je nutné brát ohled na výkonovou charakteristiku TČ v pod nulových teplotách.
Chcete poptat firmu?
https://www.csmtrade.eu/cz/chci-nabidku
Mitsubishi Electric
ReferenceTepelná čerpadlaVelké Březno
V pivovaru ve Velkém Březně šetří díky tepelným čerpadlům energii na vytápění skladu, provozní a administrativní budovy. Nainstalováno je v kaskádách celkem 5 ks tepelných čerpadel vzduch-voda Mitsubishi Electric CAHV-R450YA-HPB o celkovém výkonu 200 kW. Tepelná čerpadla jsou doplňkem k stávajícímu parnímu systému vytápění, který slouží také jako bivalentní zdroj. Tepelná čerpadla vzduch-voda CAHV-R450YA-HPB se jmenovitým výkonem 40 kW používají chladivo R454C s nízkým GWP. Dosahují výstupní teploty vody až 70 °C až do venkovní teploty -20 °C bez pomocného elektrického dohřevu. Díky monoblokové koncepci je lze snadno instalovat (vyžadují jen připojení k systému vytápění a elektrické síti).
Chcete poptat firmu?
https://www.csmtrade.eu/cz/chci-nabidku