Filtrování

Obsah

Edukativní příspěvky

Mitsubishi Electric
Edukativní příspěvekTepelná čerpadla
Časté chyby při instalaci tepelného čerpadla, aneb čeho se vyvarovat, aby tepelné čerpadlo bylo efektivním zdrojem pro vytápění. Instalace tepelného čerpadla je významnou investicí zaměřenou na zvýšení komfortu a energetické účinnosti vytápění. Nesprávná instalace však může vést k nedostatečnému výkonu, vyšším účtům za energii, a dokonce i k selhání systému. V tomto článku se podíváme na některé z nejčastějších chyb, které se při instalaci tepelného čerpadla dělají. Bez odborné instalace Pokus o instalaci tepelného čerpadla svépomocí bez odborné firmy může vést k nákladným chybám a bezpečnostním rizikům. Certifikovaní technici HVAC mají znalosti, dovednosti a nástroje, které zajistí správnou instalaci, dimenzování a nastavení systému. Nečtení návodu k instalaci Ignorování instalační příručky výrobce je častou chybou, která může vést k vážným chybám při instalaci. V příručce jsou uvedeny základní pojmy, pokyny a specifikace pro váš model tepelného čerpadla. Jeho ignorování může mít za následek nesprávné nastavení, nesprávné zapojení a vynechání některých důležitých instalačních kroků, což v konečném důsledku může ohrozit výkon a účinnost systému. Před zahájením instalace věnujte čas důkladnému studiu a pochopení příručky. Nesprávné dimenzování Pravděpodobně nejčastějším a nejkritičtějším aspektem instalace tepelného čerpadla je stanovení správné výkonové velikosti tepelného čerpadla pro potřeby vytápění (a chlazení) vašeho domu. Předimenzovaná nebo poddimenzovaná tepelná čerpadla mohou vést k neefektivnímu provozu a zvýšenému opotřebení kompresoru. Je nezbytné provést důkladný výpočet tepelné ztráty objektu podle tepelné izolace stavební konstrukce a klimatických podmínek a porovnat ji s výkonovými křivkami tepelného čerpadla od výrobce v závislosti na návrhových teplotách. Nikoli tedy jen podle výkonu tepelného čerpadla, který je uveden na energetickém štítku. V projektech modernizací, kdy jsou použity stávající radiátory, je nezbytné posoudit kompatibilitu stávajících radiátorů s nižší teplotou vody z tepelného čerpadla, aby byl zajištěn optimální topný výkon, komfort a zejména úsporný provoz. Instalace na nesprávném místě U tepelných čerpadel vzduch-voda je zásadní místo instalace. Mezi časté chyby patří instalace jednotky v místech se špatným prouděním vzduchu. Například těsně u stěn nebo v uzavřeném prostoru, nebo její umístění příliš blízko překážek, jako jsou keře nebo budovy. Správný volný prostor kolem jednotky je nezbytný pro zajištění dostatečného proudění vzduchu pro efektivní provoz a snadný přístup pro údržbu. Z akustických důvodů také není ideálním řešením instalace tepelných čerpadel v blízkosti sousedních objektů. Nedostatečná izolace Nedostatečná izolace potrubí od venkovní jednotky může vést ke ztrátám energie a snížení účinnosti systému. Kaučukovou izolaci je nutné chránit proti UV záření, protože jinak v exteriéru rychle degraduje. Příliš vysoká teplota topné teploty Nastavení příliš vysoké teploty vody z tepelného čerpadla povede k neefektivnímu provozu a snížení výkonu. I když se může zdát logické zvýšit přívodní teplotu vody pro rychlejší náběh vytápění, zejména v chladnějším podnebí, povede to k nižší účinnosti a vyšší spotřebě elektrické energie. Je nezbytné správně nastavit ekvitermní regulaci teploty vody v rozmezí doporučeném výrobcem a podle projektu vytápění. Regulace na konstantní výstupní teplotu vody je nevhodná. Správný odvod kondenzátu Aby se zabránilo hromadění vody a ledu pod venkovní jednotkou tepelného čerpadla, je nutné nainstalovat správně odvod kondenzátu. Zvýšená vlhkost může také poškodit stavební konstrukci. Mezi běžné chyby patří nedostatečný sklon potrubí pro odvod kondenzátu, absence vsakovací jímky apod. Změna myšlení uživatele Tepelné čerpadlo má zcela jiné vlastnosti, než např. zdroje tepla na tuhá paliva nebo na plyn. Uživatel tepelného čerpadla musí změnit svůj pohled na způsob používání, protože je lepší nechat systém běžet celý den, než ho na noc vypnout. U systému s tepelným čerpadlem je nezbytné efektivně využívat ekvitermní nebo auto adaptivní regulaci, která upravuje teplotu topné vody podle venkovní teploty a je optimální pro nízkou spotřebu elektrické energie. Závěrem, když jsme probrali různé časté chyby při instalaci tepelného čerpadla, je řejmé, že pozornost věnovaná detailům a dodržování osvědčených postupů jsou nejdůležitější.
Mitsubishi Electric
Edukativní příspěvekTepelná čerpadla
Chcete mít dobré vztahy se sousedy? Pak se vyvarujte instalaci venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch-voda na nevhodném místě, protože jednotky TČ pak mohou být zdrojem nepříjemného hluku. Jak ale správně chápat základní akustické veličiny? Hladina akustického tlaku (Lp) a hladina akustického výkonu (Lw) se měří ve stejných jednotkách decibelech (dB), ale často se zaměňují, nesprávně interpretují a porovnávají. Akustický tlak lze chápat jako měřitelnou hladinu zvuku způsobenou zdrojem zvuku v určité vzdálenosti. Čím blíže jste ke zdroji zvuku zdroji, tím větší je naměřená hladina akustického tlaku a naopak. Hladina akustického tlaku závisí na vzdálenosti, směru a místních podmínkách. Celková generovaná zvuková energie zdroje zvuku se označuje jako hladina akustického výkonu. Šíří se ve vlnách všemi směry. Hladina akustického výkonu je nezávislá na směru nebo vzdálenosti mezi zdrojem zvuku (emisí) a přijímačem zvuku (imisí). Hladina akustického tlaku Lp se vypočítá z hladiny akustického výkonu zařízení Lw vzorcem: Lp = Lw + 10 log (Q / (4 × π × r^2)). Lp závisí na vzdálenosti r od tepelného čerpadla a směrovém faktoru Q. Směrový faktor Q, zohledňující odraz zvuku od překážek má velký vliv na výslednou hladinu akustického tlaku v posuzovaném místě. Různé podmínky instalace TČ a jejich vliv na výslednou hladina akustického tlaku jsou zobrazeny níže. Vezmu-li jako příklad TČ s hladinou ak. výkonu Lw=60 dB(A), tak hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 5 m bude Lp=38 dB (TČ umístěné na ploše, Q=2), Lp=41 dB (TČ umístěné u stěny, Q=4) a Lp=44 dB (TČ umístěné v rohu, Q=8). Vlivem umístění TČ může v posuzovaném místě vzrůst ak. tlak až o 6 dB. Již při plánování instalace je tedy nutné důkladně zvážit umístění venkovní jednotky TČ a spočítat hladinu ak. tlaku v posuzovaném místě.
alpha innotec
Edukativní příspěvekTepelná čerpadla
R290 je stále využívanějším typem chladiva v oblasti tepelných čerpadel. Již zhruba před 25 lety se o propanu začalo mluvit jako o chladivu budoucnosti. Nejenže má vynikající termodynamické vlastnosti, které přispívají k vyšší účinnosti, ale vyznačuje se také nízkým potenciálem globálního oteplování. Použití propanu jako chladiva pro tepelná čerpadla se proto osvědčilo jako obzvláště efektivní a zároveň ekologicky šetrné řešení. Jaké jsou hlavní výhody chladiva R290? - Nízká cena - Šetrné k přírodě - Vyšší výstupní teplota - Úsporný a ekonomický provoz Alpha innotec má s chladivem R290 více než 24 let zkušeností. První propanové tepelné čerpadlo opustilo fabriku alpha innotec v roce 1999 a od té doby prošlo velkým vývojem. Na co si dát při výběru propanových tepelných čerpadel pozor, vám poradíme v následujícím článku. #alphainnotec #tepelnacerpadla #R290 #udrzitelnost
Chladivo R290: Budoucnost tepelných čerpadel | alpha-innotec.cz
Chladivo R290: Budoucnost tepelných čerpadel | alpha-innotec.cz
Proč je chladivo R290 ve světě tepelných čerpadel tak populární a jaké jsou jeho výhody? Nejen to se dozvíte v následujícím článku.
Mitsubishi Electric
Edukativní příspěvekTepelná čerpadla
Vybíráte-li tepelné čerpadlo vzduch-voda pro svůj rodinný dům, tak vybírejte pečlivě. Mezi výrobky různých značek mohou být velké rozdíly. Nekupujte zajíce v pytli a nechte si od dodavatele TČ předložit mj. výkonové charakteristiky (což jsou průběhy výkonu TČ v závislosti na venkovní teplotě pro různé teploty výstupní topné vody). Srovnejme si jako příklad dva různé modely TČ vzduch-voda s chladivem R32 o jmenovitém výkonu cca 8 kW (při A2/W35), systém split. Do grafu je jako příklad zakreslen červenou plnou čárou průběh tepelné ztráty objektu (výpočtová ztráta 9 kW při -15 °C). U TČ označeného „A“ je topný výkon při teplotách venkovního vzduchu pod 0 °C v podstatě konstantní (křivky pro teplotu vody 35 °C, 45 °C a 50 °C se mezi -10 °C až 20 °C překrývají). Při teplotě pod -10 °C topný výkon nepatrně klesá. Bod bivalence vychází na cca -11 °C (průsečík výkonové charakteristiky TČ a čáry průběhu tepelné ztráty objektu). Do bodu bivalence pokrývá TČ tepelné ztráty objektu jen kompresorem. Nad bodem bivalence se sepne navíc pomocný elektrický ohřev, který musí dodat výkon až cca 1 kW (pro pokrytí celé tepelné ztráty objektu při -15 °C). U TČ označeného „B“ topný výkon při teplotách venkovního vzduchu pod 0 °C prudce klesá. Bod bivalence vychází na cca -5 °C. Při -15 °C a teplotě vody 50 °C je topný výkon TČ jen cca 4,1 kW (tj. poklesne o cca 48 %). Pomocný elektrický ohřev musí dodat výkon až cca 5 kW (pro pokrytí celé tepelné ztráty objektu při -15 °C). Porovnáváte-li nabídku různých TČ, podívejte se nejen na cenu, ale i výkonové charakteristiky. Provoz některých TČ vzduch-voda se může nepěkně prodražit, zejména pokud bude TČ provozováno s vyšší teplotou vody (typicky v topném systému s radiátory, které vyžadují max. teplotu vody 50 až 55 °C). Také v lokalitách, kde lze očekávat zimy s větším počtem mrazivých dní, je nutné brát ohled na výkonovou charakteristiku TČ v pod nulových teplotách.